Filmrulle, Film, Ikon, Filmen, Video

Tänkvärt om okloka matköp!

https://www.youtube.com/watch?v=qUNAMEkLlTI