Det är inte fel att äta ekologiskt om man vill göra det, men inget jag prioriterar.

 ”Den ekologiska drömmen”. En bok jag vill rekommendera, även om den har sex år på nacken. Läs den gärna och fundera!

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har författat den.

Om du inte har för avsikt att köpa eller låna boken på biblioteket så finns den som PDF:

https://pub.epsilon.slu.se/11755/1/kirchmann_h_150126.pdf

Jag känner mig väldigt kluven och skeptisk till ekologisk odling. Jag vet en gårdsbutik där allt är ”ekologiskt” odlat på den egna marken. Samtidigt har jag genom en tidigare jordbrukare som bor nästgårds till den ekologiska odlingen fått veta att för en handfull år sedan odlades grödor på traditionellt sätt. Då är min fråga om det på den marken skördas ekologiska grödor? Att jorden är ekologisk.

Ännu mer skeptisk blir jag då följande finns att läsa på ICA:s hemsida:

”ICA återkallar I love eco ekologiska sesamfrö. Det finns en risk för att produkten innehåller bekämpningsmedlet etylenoxid. Eftersom etylenoxid är förbjudet i livsmedel inom EU väljer ICA, som en ren försiktighetsåtgärd, att återkalla produkten helt.” (cit från ICA:s hemsida. Min understrykning).

Det hade varit skrämmande om inte sesamfröna återkallats från det ekologiska sortimentet. Etylenoxid är en industrikemikalie som används bl.a. vid framställning av GLYKOL!! Glykol är inget som ska förtäras, det är giftigt. Någon ekologisk glykol finns inte. Oavsett, det är ett gift!

Det är viktigt att ifrågasätta och inte bara svälja!