Så ska strömmingen se ut

Jag har alltid tyckt och tycker om stekt strömming med potatismos och lingon. Idag blir jag mer och mer undrande över om hur länge strömmingen kommer att kunna serveras på middagstallriken.

Nedan kallar jag sill eller strömming för strömming, eftersom det är samma art och namnet bara sätts utifrån var den fångas.

Det är beklämmande att i allmänhet kunna se strömmingar som inte är större än en ansjovis när man blickar ner i fiskutbudet. Inte konstigt att de hamnar i butikerna eftersom flertalet fiskhandlare inte deltar på någon fiskeauktion och kan se fisken som ska hamna i butik. Jag har fått uppfattningen att antal kilo beställs från grossisten och sedan kommer antalet kilo oberoende av storlek till butiken. Sjömatsfrämjandet säger att en strömming normalt mäter en storlek på 25 - 35 cm. Att hitta den storleken är som att leta efter en nål i en höstack!

Mina farhågor för strömmingens framtid beror på:

  • Fiskmjölstrålare fiskar upp tusentals ton strömming som går till fiskmjölsframställning för att föda upp bl.a odlad norsk lax
  • Fisket som bedrivs av trålare i exempelvis Stockholms skärgård. För att ta denna skärgård så fiskar exempelvis en trålare från Donsö i Göteborgs skärgård, med en längd på 63 meter, 400 hästkrafter och en besättning på 12 personer som kan jobba i skift:
  • Nästan 175 gånger mer strömming än hela Stockholms läns yrkesfiskare fiskar denna trålare!
  • 770 206 kg strömming fiskar Donsötrålaren
  • Yrkesfiskarna i länet 4 417 kg
  • Totalt fiskar industritrålarna som besöker dessa fiskevatten 3 160 450 kg strömming      
Detta som en jämförelse när det gäller varför det finns så mycket strömming som inte är större än ansjovis i butikerna. Dammsug och fånga allt som går att fånga! Lite till butikerna, lite till konservindustrin och mycket till fiskmjölsproduktion.

Rovfiske av strömmingen riskerar även en dålig tillväxt av annan fisk, torsk som exempel livnär sig bl.a av strömming. Detta i sin tur drabbar både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Till sist också vilken fisk som serveras på matbordet. Rovfisket efter den skånska delen av Östersjön är en av flera förklaringar till torskbeståndet utefter Skånes kust. Jag tror inte det beror på de skånska yrkesfiskarna.

Men om jag köper MSC-märkt strömming? Personligen ger jag inte mycket för olika typer av märkning. MSC finansieras till 73 % av yrkesfisket. Grunden för MSC-märkningen är att fisken ska ha fångats på ett hållbart sätt och att den kommer från ett livskraftigt bestånd. Jag benämner fisket av strömming som rovfiske.

När det gäller odlad fisk kan den få benämningen ASC-märkt. Märkningen av odlad lax är uppenbart ingen garanti för att den skiljer sig från lax som inte är ASC-märkt. Den här filmen visar det:


Angående KRAV har SVT:s Uppdrag Granskning med all önskvärd tydlighet visat hur det går till på KRAV-jordbruk och KRAV-slakterier. Efter att ha sett de båda programmen kan jag bara känna att KRAV-märkning, det är ett "hittepå".

Sammantaget så känner jag mycket stor skepsis till dessa tre former av märkning. Det känns som att det är till för att döva samvetet.

Undrar hur länge vi kan äta strömming med potatismos och lingon! Eller blir det bara mos med lingon i framtiden?

Källor:
Mitt i Stockholm
Dagens Nyheter
Fiskejournalen
Baltic Eye
havet.nu