I mina omgivningar serverades det förmodligen ett stort antal rökta ålar på julborden. Det är en skånsk tradition och som inflyttad har jag med glädje tagit till mig ålen som en riktig läckerbit, inte bara på julbordet. Ål är gott! Ål i lagom dos passar mig. 

Är det ok att äta ål? Frågan känns lite felställd, men jag har hört den. EU-politiker stiftar den ena pålagan efter den andra för att döda ålfisket. Fångsttider, förbud och inskränkningar i största allmänhet. Men vad är egentligen problem till att ålen är hotad. Om det kan det finnas olika åsikter. Utifrån all fakta som tagits fram om ålen borde frågan vara: Vad gör vi nu?

Det KAN vara befogat att ställa frågan: "Är det ok att äta ål?"  Grundbulten är då om frågeställaren satt sig in i ålproblematiken. 

Kommer frågan på tapeten känns det lite som att EU-politikerna vunnit en liren seger i sina beslut och även i sin propaganda och lobbyism mot ålfisket. Det som beslutas i Bryssel behöver inte på något sätt vara rätt! Du kan läsa lite om ål och ålfiske här:

http://moggeboysmat.bloggo.nu/Al-en-urgammal-matkultur/ 

Som fiskälskare är det två frågor jag ägnat många timmar åt att sätta mig in i. Den ena är ålen, eftersom ett stenkast hemifrån hamnar jag på ålakusten och för att ålen är en mycket stor skånsk tradition. 

Den andra frågan är den odlade norska laxen. Orsaken till det är att norskodlad lax importeras till Sverige motsvarande 40 000 ton varje år och här har verkligen de norska lobbyisterna vunnit framgång i sitt vurmande för den odlade laxens förträfflighet. Förr var lax rikemansmat, idag vankas det odlad lax i mängder på middagsborden. Det lagas laxmiddagar som aldrig förr.

Gammal fakta men skrämmande fakta är att rymlingar från de norska laxodlingarna håller på att utrota den norska vilda laxen av flera anledningar. Den norska laxodlingen bidrar även med negativa miljöaspekter och till att sill och strömming är sönderfiskad i Sverige, för att ge fiskodlarna fiskmjöl.

De senaste vetenskapliga rönen visar att även den svenska vilda laxen är hotad av rymlingarna från fiskodlingarna i Norge. De som rymmer når nu de svenska älvarna, parar sig med den svenska vilda laxen. Resultatet blir hybridlax som har svårare att överleva. Resultat, den svenska laxen kommer att dö ut.

Sammantaget tycker jag: 

  • Ät gärna svensk ål som fiskats av svenska fiskare med licens. Dessa fiskare följer lagar och regler. 
  • Fundera över om EU-besluten på sikt kommer att döda det svenska ålfisket. Är det klokt och bra?
  • Sluta ät norsk odlad lax - om du värnar om det vilda beståndet av lax - om du vill ha levande hav
När det gäller odlad norsk lax och min inställning har jag skrivit ett antal inlägg här på bloggen. Om du skulle vara intresserad att sätta dig in i frågan är det enklaste att använda sökfunktionen i huvudmenyn och söka på "Lax". Det kommer inte att dyka upp några recept eftersom jag konsekvent vägrar att tillaga norsk odlad lax eller lax från annat håll som drivits upp i havskassar.